Dr. Ercsényi László Egészségház

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.      tel: 0625/520-770      e-mail: info@ercsirendelo.hu ​

Üdvözöljük szakrendelőnk weboldalán!

Információ

Betegjogi képviselő

Intézményünkben az Ön területileg illetékes

betegjogi képviselője:

Megláczné Ocsenás MáriaTelefonszáma: 06/20-4899-658

hétfőtől-csütörtökig: 08:00 – 16:30 óráig, pénteken: 08:00 – 14:00 óra között

E-mail címe: maria.ocsenas@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban

Fogadóóra helye: Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet

                                2400 Dunaújváros. Korányi Sádor utca 4-6.

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.


A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 0680/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: 0620/4899-614

A szakrendelő elkötelezettsége a biztonságos betegellátás

Az Európai Unió valamennyi polgára számára alapjogként deklarálta a biztonságos egészségügyi ellátáshoz való jogot.

A polgárok az Unió területén, így Magyarországon is, jogosan várják el a váratlan, előre nem látható, de megelőzhető eseményektől mentes egészségügyi ellátást. A járóbeteg szakrendelő bonyolult szervezet, ahol naponta sok beteg fordul meg, és sokan dolgoznak ellátásukon. Ezért a gyógyító folyamatok számos kockázatot és veszélyt rejtenek mind a betegek, mind az ellátók számára. Intézményünk célkitűzése ezen események megelőzése, minimalizálása.

A beteg, illetve lelet-csere elkerülhető hiba. Az 1997. évi CLIV. az egészségügyről szóló törvény előírja az ellátott hitelt érdemlő azonosítását az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően. Ez a tevékenység a személy és a személyhez tartozó egészségügyi dokumentum, vagy minta biztonságos azonosítását jelenti. Ennek tükrében, Intézményünkben a gyógyítás folyamatában betegeink több ponton is azonosításra kerülnek.

Általában a betegellátás során a nem várt események között gyakran az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések is előfordulnak. Az egészségügyben a nozokomiális fertőzések terjedésének leggyakoribb módja a kontaminált, fertőzött kéz útján történő infekció átvitel. Az Intézmény vezetősége elkötelezett a WHO és az ECDC által meghatározott kézfertőtlenítési momentumok és ajánlások mellett. A vezetőség nem csak a feltételeket biztosítja a helyes kézhigiénés gyakorlathoz, hanem figyelemmel is kíséri a szabályok betartását.

Bár az ellátással összefüggő kockázatok teljes mértékben nem szűntethetők meg, Intézményünkben olyan előírásokat vezettünk be, melyek csökkentik az előfordulás kockázatát, javítják az ellátás minőségét, eredményességét és biztonságát.

Célunk eléréséhez szükséges ismereteket tartalmazó protokollok, szabályok elektronikus úton is minden dolgozó számára hozzáférhetők, a dolgozó munkába állásakor és évente oktatás formájában is ismertetésre kerülnek.


Ez az elkötelezettség biztosíték a szakmailag kiemelkedő, körültekintő, emberséges és biztonságos betegellátásra.


Ercsi, 2017. június 20.

A szakrendelő vezetősége

Megnyert pályázatok

  • TIOP-2.1.2-07/1-2008-0012 - "Ercsi Egészségügyi Központ átalakítása és fejlesztése” - elnyert összeg: 968.349.618 Ft

  • TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0033 – „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében”

  • TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0070 – „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségekben”

  • TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0014 – „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára"

  • EFOP-1.8.20-17-2017-00041 "Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén"

Kapcsolatfelvétel - írjon nekünk!

Vendégkönyv

A weboldal a szakrendelő tulajdona, az alapellátás rendelési idejében történő változásokért felelősséget nem vállal!