Dr. Ercsényi László Egészségház

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.      tel: 0625/520-770      e-mail: info@ercsirendelo.hu ​

 A KFT tevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok, szabályzatok, szerződések.

 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről. 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről. 

46/1997. (XII. 17.) NM rendelet

 a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet

az egészségügyi szolgálta60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekr
ől

 

2000. évi C. törvény a számvitelről

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

1990. évi C. törvény a helyi adókról